ŞANLIURFA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Yöneticiliği Münhal Kurum Listesi ve Başvuruya Esas Açıklamalar

2018 Yılı Yöneticiliği Münhal Kurum Listesi ve Başvuruya Esas Açıklamalar

Münhal Kurum Listeleri İçin TIKLAYINIZ

ÖRNEK HİZMET HESAPLAMA CETVELİ

 İlimiz dahilinde ilgi (a) yönetmeliğin 7 ncı maddesinin 2. fıkrasına göre, görev (boş kurum sayısının üç katı kadar aday sayısına ulaşılmamıştır.) süresi 2 yıla çekilmiştir. Şartları tutan  adaylar başvuruda bulunabilecektir.

İlgi: a) 22/04/2017 tarihli 30046 sayılı Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği,

b) Bakanlığımızın İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 23/02/2018 tarihli ve 3887523 sayılı yazısı.

 

İlimiz dahilinde ilgi(a) yönetmeliğinin 17. ve 19. Maddeleri uyarınca duyuru ve görevlendirme yetkisi valiliğimize ait resmi kurumlarda boş bulunan müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı kademelerine ilgi(a) yönetmeliğin 5,6,7. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar arasından ilgi(a) yönetmeliğinin 18,19,20 maddelerine göre görevlendirme yapılacaktır.

Bu itibarla bakanlığımız insan kaynakları genel müdürlüğünün ilgi(b) yazısı ve eki takvimime göre 07-12 mart 2018 tarihleri arasında müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklere ilişkin Ek-1 yönetici değerlendirme formu üzerinden ilgi(a) yönetmelik ve Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ilgi(b) yazıları çerçevesinde başvurular alınacaktır. Bu bağlamda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 

A. Adayların başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar:

Adayların hizmet belgesindeki görev yerlerini, kadro unvanlarını, görevlerinden ayrılma ve başlama tarihlerini kontrol etmelerinin hata var ise ilgili birimlere müracaat ederek düzeltmeyi yaptıktan sonra başvurularını almaları gerekmektedir. Başvurular bittikten sonra yapılacak güncelleme istekleri dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar Ek-1 yönetici değerlendirme formunda belirtilen değerlendirmeye esas bilgi ve belgelerinin MEBBİS modülüne işletilmesinden ve yönetici görevlendirme başvurusu ekranına girilen bilgilerin doğruluğundan kendileri sorumlu olacaklardır.

Adayların öğretmen ve yöneticilikte geçen süreleri ile ilgili olarak;

Yöneticilikte vekaleten-geçici görevlendirme olarak geçirilen süreler asaleten bulunduğu kadroya geçmiş olacaktır. Örnek; A eğitim kurumunda öğretmen-müdür-müdür baş yardımcısı-müdür yardımcısı iken B eğitim kurumuna müdür-müdür baş yardımcısı-müdür yardımcısı olarak vekaleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin bu süreleri asıl bulunduğu kadrosundan sayılacaktır.

Yöneticilikte vekaleten-geçici görevlendirme olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik bitiminden sonra bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin süreleri öğretmenlikte geçmiş gibi değerlendirilecektir.

Yöneticilikte (kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmen dahil) geçen süreler ile aylıksız izinli olarak geçirilen süreler öğretmenlikte geçen hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

 

Elektronik ortamda yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Adaylar kurum müdürünce onaylanmış birer örneğini eğitim kurumu yöneticiliği başvuru ve onay form, Hizmet belgesi (Adaylar Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin gerçeğe aykırı belge vermesi veya beyanda bulunması başlıklı bölümünün 9. Maddesine göre gerçeğe aykırı bilgi verenler ve beyanda bulunanlar hakkında müdürlüğümüzce yasal işlem yapılacağının bilgisine sahip olarak hizmet belgesindeki bilgilerinin doğru olduğunu yazıp imzalayacaklardır.), öğrenim belgesi, teşekkür belgesi veya başarı belgesi, takdir belgesi veya üstün başarı belgesi ve terhisini ekleyerek dosya halinde kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne başvuru süresi içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Atamaya yetkili amir (bakan, vali, kaymakam makamı) tarafından verilen ödüller geçerli olacaktır.

Adaylar, http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden "Yönetici başvuru ekranı" üzerinden öğretmenlik ve yöneticilikte hizmet sürelerini başvuruların son günü itibariyle gün-ay-yıl olarak hesaplayarak gireceklerdir. Bu sütun doğrudan puanlamaya etki edeceğinden adayların dikkatli ve doğru bir şekilde veri girişlerini yapmaları gerekmektedir. Ayrıca 08/06/2018 tarihi itibariyle yöneticilikte 4-8 yıllık çalışma süresini tamamlayan adayların yöneticilik süresi ise 08/06/2018 tarihinde sona ereceğinden yöneticilik süresi hesabı 08/06/2018 tarihi baz alınacaktır.

Yöneticilik görevinden ilgi(a) yönetmeliğinin 26-2 maddesi ""... Aile birliği can güvenliği sağlık durumu mazeretlerine bağlı yer değiştirenler bir üst yönetim görevine görevlendirilenler ve 25. Maddenin 4. ve 5. Fıkraları ile 28. Maddenin 2. Fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere 4 yıllık görev süreleri dolamadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine yöneticilik görevinden ayrılanlar ayrıldıkları tarihten itibaren değerlendirme başvuru tarihinin son günü itibariyle aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamazlar." hükmü çerçevesinde kendi isteği ile istifa edip görevinden ayrılanların değerlendirme başvuru tarihi son günü itibariyle bir yıllık süreyi doldurmaları gerekmektedir. Bu süreyi doldurmadan başvuruda bulunanların atamaları yapılsa dahi iptal edilecektir.

 

B. Eğitim kurumu ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemler

Eğitim kurumu müdürlükleri okullarında görev yapan eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerine bu resmi yazıyı imza karşılığı duyuracaklardır.

Adayların, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı ayrıca elektronik ortamda girdiği bilgilerin başvuru evrakları ile uyumlu olup olmadığı okul ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından titizlikle incelenecektir. Adayın girdiği bilgilerin doğru olmadığı tespit edildiğinde kesin onay verilmeyerek reddedilecektir. Adayların bilgilerinde eksiklik hata olması halinde öncelikle aday sonra ise eksik ve yanlış onaylayan okul ve ilçe müdürlükleri sorumlu tutulacaktır.

Eğitim kurumu müdürlükleri-ilçe milli eğitim müdürlükleri başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurusunu yazımızda yer alan açıklamalar doğrultusunda belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda onayladıktan sonra elektronik başvuru formu ile birlikte belgelerini aynı gün bekletmeksizin bağlı bulunduğu ilçe ve il müdürlüğüne gönderecektir.

 

C. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemler

Bakanlığımızca ve müdürlüğümüzce bu konuda yapılacak ek açıklamalar müdürlüğümüzün http://sanliurfa.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

 

İlçe milli eğitim müdürlüklerince başvurusu onaylanan adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı ayrıca elektronik ortamda girdiği bilgilerin başvuru evrakları ile uyumlu olup olmadığı incelendikten sonra başvurusu uygun olanların başvurusu elektronik ortamda onaylanacak uygun olmayanların ise reddedilecektir.

Gerçeğe aykırı bilgi ve beyanda bulunanlar ile yürütülecek iş ve işlemlerde ihmali bulunan eğitim kurumu yetkilileri hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır.

İlimizdeki eğitim kurumlarında münhal buluna yönetici kadrolarına ilgi(b) yazı eki eğitim kurumu yöneticilerinin görevlendirme takvimine göre ilgi(a) yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olan adaylardan eğitim kurumu yöneticiliği kadrolarına görevlendirilmeye hak kazananların görevlendirilmelerinin yapılaması için makam onayına sunulacaktır.

 

Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda ilgi(a) yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

Ertuğrulgazi Mahallesi Osmangazi Caddesi No 14 Haliliye / Şanlıurfa - 0 (414) 280 63 00 / 0 (414) 280 63 23

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.