ŞANLIURFA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi(SEUP) Basın ve İş Dünyası Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi(SEUP) Basın ve İş Dünyası Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Türkiye´de geçici koruma altındaki Suriyelilerin, eğitim, sosyal ve ekonomik uyum alanlarında desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu 8 ilde 55 mesleki ve teknik eğitim okulunu kapsayan "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" basın ve iş dünyası bilgilendirme toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonunda ilimizde gerçekleştirildi.

Toplantıya Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Korkut Koçak, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, projenin uygulandığı İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İ. Halil Peltek, MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Saatçi, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Osman Oktay, yerel yönetimlerin temsilcileri,  Basın ve İş Dünyası ile meslek kuruluşu temsilcileri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt yaptığı açılış ve selamlama konuşmasında Türkiye'nin 2023 vizyonunda belirlediği hedeflere ulaşabilmesinin en temel unsurunun, insan kaynaklarına yapacağı yatırım olacağını belirterek, devamında şunları söyledi: Teknolojideki değişimler, üretim yöntemleri ve sanayi ve iş piyasasındaki ihtiyaç ve gelişmelere bağlı olarak sürekli kendini yenileyen ve dinamik bir yapı içerisinde olan çalışma hayatı ve insan kaynakları için nitelikli iş gücüne sahip olmak adına doğru planlanmış bir mesleki eğitimin kurgulanması günümüzde zorunluluk arz etmektedir. Çünkü mesleki ve teknik eğitim insan kaynaklarının kalitesinin artırılmasındaki en önemliunsurdur. Nitelikli bir mesleki ve teknik eğitim için mesleki eğitime dönük politikalar geliştirmek ve uygulamak temel öncelik halinegelmiştir. Mevcut insan kaynağını nitelikli iş gücüne dönüştürmek ve iş piyasasında yer almalarını sağlamak zorundayız ve bu bağlamda mesleki eğitimin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Mesleki ve teknik eğitimin öncelikleri arasında nitelikli iş gücü yetiştirmek, mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak ve iş piyasasının ihtiyaçlarına göre modüler öğretim programları hazırlamak yer almaktadır. Bireylere bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin yanı sıra değişime uyum sağlaması için ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazandırmak amacını güden mesleki ve teknik eğitim Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyulan insan kaynağı açısından hayati öneme sahiptir. Mesleki eğitimin ilham kaynağı olan Ahilik'te de gençlere büyük önem verilmiş ve onların zinde ve taze kuvvetlerinden yararlanmak ve bir meslek sahibi olmalarına ve içinde yaşadıkları topluma faydalı birer birey olmalarını temin yolunda programlar yapılmasına dikkat edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer'in de belirttiği gibi ülkelerin en önemli sürdürülebilir kaynağı beşeri sermayedir. Salgın sürecinde toplumun mesleki eğitime güveninin arttığı yadsınamaz bir gerçektir. Bakanlığımız tarafından başlatılan ve istihdamı artıracak Mesleki Eğitim Merkezi Programı ile ülkemiz bu alanda yeni bir döneme girmiş bulunmaktadır. İşverenlerimizin de mesleki eğitim süreçlerinin tamamına dâhil edildiği yeni mesleki eğitim modelimizde müfredatı birlikte güncelliyoruz. Mesleki eğitimin kalitesi için çok kritik olan öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini işverenlerimizle birlikte sistematik olarak planlıyoruz. Hem işveren için hem de öğrenciler için çok cazip bir mesleki eğitim modeli Bakanlığımız tarafından hayata geçirilmiş bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Korkut Koçak toplantıda yaptığı konuşmasında geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime kazandırılarak ülkemizde bulundukları süre içerisinde kendi yaşantılarını idame edebilmeleri, nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlamaları ve ülkelerine döndüklerinde ülkelerinin ihtiyaç duyabileceği alanlarda meslek sahibi olmalarının önemine değinerek ; "Bugün burada bizi bir araya getiren Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi ile, gençlere kaliteli ve erişilebilir mesleki ve teknik eğitim sağlanması, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, Eğitime devamı artıracak desteklerin verilmesi mesleki ve teknik eğitimin sunduğu fırsatlar konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlamaktadır.

Eğitim ve işgücü piyasası arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi hem eğitim süreçlerinin iyileştirilmesine katkı vermekte hem de sektörlerin rekabet edebilirliğini artırmaktadır.

Bu işbirliklerinin artması, iş piyasasının beklentilerinin eğitim paydaşları tarafından daha iyi anlaşılmasını, eğitim süreçlerinin bu beklentilere göre şekillendirilebilmesini ve iş piyasasının da eğitim süreçlerinde daha etkin rol alabilmesine imkân sağlamaktadır.

Avrupa Birliği'nin FRIT fonu kapsamında Alman Kalkınma Bankası ile Bakanlığımız tarafından yürütülen SEUP Projesi, yaparak öğrenmeyi temel alan Mesleki ve Teknik Eğitim alanında yürüttüğümüz yenilenme ve geliştirme çabalarımıza önemli destek sağlayan bir projedir. 

Proje aracılığıyla, ilk etapta 8 ilimizde, belirlediğimiz 55 pilot okulumuzdaki 21 meslek alanında toplamda 1187 atölyemizin altyapısı iyileştirilerek, öğrenci dostu öğrenme ortamları oluşturulmakta, diğer yandan da iş piyasasının ihtiyaçları göz önüne alınarak en son teknoloji makine, ekipman ve eğitim kitleri ile donatılmaktadır. Eğitim ortamlarının yapısı, bu ortamlarda verilen eğitimin niteliği açısından önemlidir. Daha donanımlı, çağdaş altyapıya sahip eğitim ortamlarında eğitimin veriminin de arttırdığı bilinmektedir.

Ayrıca, bu eğitim ortamına kazandırdığımız geçici koruma altındaki Suriyeliler ve mahallesini, okulunu onlarla paylaşan Türk ailelerin çocuklarına ulaşım, eğitim materyali, öğle yemeği için destek ve uygulamalı eğitim derslerinde kullanılmak üzere sarf malzemelerinden oluşan temrinlik sağlanmaktadır. Bu desteklerle, ekonomik koşullar sebebiyle eğitime devam edemeyen çocukların önündeki engellerin kaldırılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında çocuklarının çevresiyle sosyal uyumunun sağlanması amacıyla bir dizi etkinliği de yer verilmektedir. Bu etkinlikler, Geçici Koruma Altındaki çocuklar ve Türk çocuklarının farklı kültürlerden de olsalar birbirleriyle iletişimlerini geliştirmek esasına dayanmaktadır.

Proje aracılığıyla bugüne kadar mesleki eğitime, okullara, öğrencilere ve ailelerine sağlanan kazanımlar burada sizlerle paylaşılacaktır.

Değerli İş ve Basın Dünyası Temsilcileri, bizler Milli Eğitim Camiası olarak idarecisiyle, öğretmeniyle, öğrencisiyle ve hatta velilerimizle birlikte elimizden gelen hizmetleri, eğitimin kullanımına sunmaya devam ediyoruz.

Tüm bu çabalarımız, ülkemizde aranılan nitelikli işgücünün yetişmesini sağlamak içindir. Bakanlığımız, mesleki eğitimde iyileştirmelerde her zaman ilk adımı sektör temsilcileri ile yıllardan beri yapmış olduğu işbirliklerini gözden geçirerek başlamıştır. İşbirliklerin kapsamı genişletilmiş ve her bir işbirliği müfredatın birlikte güncellenmesini, öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimlerinin birlikte planlanmasını, öğretmenlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerinin sektör temsilcilerinin destekleri ile gerçekleştirilmesini, başarılı öğrencilere burs verilmesini ve istihdamda öncelik verilmesini kapsayacak şekilde genişletilmiştir

Ancak bu çabalar, sizlerin Mesleki ve Teknik Eğitim paydaşları olarak süreç içinde yer almanız, ihtiyaç ve beklentilerinizi bizlere yansıtmanız ve bu doğrultuda en son teknolojik olanaklar ve müfredat ile yetişen öğrencilerimize önce staj sonrasında da istihdam imkânları vermeniz ile amacına ulaşabilir" dedi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" (SEUP ) basın ve iş dünyası bilgilendirme toplantısı, yapılan konuşmaların ardından proje ile ilgili sunumların yapılması ve soru-cevap bölümü ile sona erdi.

10-03-202210-03-202210-03-202210-03-202210-03-202210-03-202210-03-202210-03-202210-03-202210-03-202210-03-202210-03-202210-03-2022

Ertuğrulgazi Mahallesi Osmangazi Caddesi No 14 Haliliye / Şanlıurfa - 0 (414) 280 63 00 / 0 (414) 280 63 23

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.